Värderat och omvärderat: Från Napoleons örnar till Maos sparvar

37388476

Brusewitz, Gunnar

292 p. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2002.

291

Swedish

2002

Swedish

Pappersbok

Your library, Nonfiction

Essays, Hardcover, Nature, Natural History

[9146200789]

bu228

Leave a Reply

error: Content is protected !!