Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa : överlämnat till Europeiska rådet i Thessaloniki 20 juni 2003

85493827

Europeiska konventet

Luxemburg : Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2003

168

Swedish

2003

Swedish

Pappersbok

Nonfiction

Paperback, Law, European Union

Cases, Laws, Regulations > Law > Social sciences

[9278401781]

Leave a Reply

error: Content is protected !!