Skolbiblioteket – skolans informationscentrum : en praktisk handledning för skolbibliotekarier, lärare och skolledare

75641029

Nilsson, Monica

Lund : Studentlitteratur, 1998 ;

195

Swedish

1998

Swedish

Pappersbok

Nonfiction

School Libraries, Education, Paperback, Information Literacy

Information > Library Science > Library and Information Sciences

[9144006829]

Leave a Reply

error: Content is protected !!