Kronobergarna, idrotten och samhället : en studie av idrottsrörelsens genombrott 1920-1940

85766471

Dahlqvist, Lennart

Växjö : Jönköping : Folkrörelsearkivet Kronoberg ; Smålands idrottshistoriska sällsk., 1990 ;

75

Swedish

1990

Swedish

Pappersbok

Nonfiction

Paperback, Sports, Local History

Athletic and outdoor sports and games > Biography And History > Europe > General Athletics And Sports > Recreational and performing arts > Scandinavia > Sweden > The arts

[9163000474]

Leave a Reply

error: Content is protected !!